Úvodní stránka
POPICE U ZNOJMA | Rodný dům Ch.Sealsfielda
 

CHARLES SEALSFIELD

 

Kdo je Charles Sealsfield?

Charles Sealsfield, vlastním jménem Karl Anton Postl, spisovatel, cestovatel, žurnalista a teolog je výjimečnou osobností Znojemska a nejvýznamnějším rodákem Popic u Znojma.

  

Narodil se 3. března 1793 v Popicích u Znojma jako nejstarší z jedenácti dětí v rodině sedláka a rychtáře Antona Postla a jeho ženy Juliany.

 

Po obecné škole v Popicích studoval v letech 1803-1807 na gymnáziu ve Znojmě. Po maturitě vstoupil v Praze do křížovnického řádu. Roku 1809 absolvoval filosofická a poté i teologická studia na Karlově univerzitě. Jeho učitelem byl i Bernard Bolzano. Kněžský slib složil roku 1814 a stal se sekretářem řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

 

Ve Vídni, kde se ucházel o místo dvorního sekretáře, nebyl úspěšný. Během ozdravného pobytu v Karlových Varech roku 1823 pak zmizel beze stopy.

 

Dnes již víme, že jeho kroky směřovaly přes Stuttgart a Curych do Le Havru. Na podzim roku 1823 přistál v New Orleansu ve státě Louisiana.

  

Zde se z řeholníka Karla Postla stává americký občan a světově známý spisovatel Charles Sealsfield (údajně podle starého jména viniční trati v Popicích – Siegelfeld), svá první díla však vydával pod pseudonymem C. Sidons. Do Evropy se vrátil r. 1826, ale následujícího roku odjel opět do Ameriky (1827-1830).

  

Po svém příjezdu do Ameriky se toulal po Mississippi a jihozápadě Spojených států, kde sledoval život indiánů a osadníků. V době občanské války prošel i Mexikem.

 

V roce 1829 se setkal s Josefem Bonapartem, Napoleonovým bratrem, a stal se jeho poradcem. V té době napsal i jedno ze svých nejlepších děl – soubor povídek "Kniha o kajutě".

  

Na sklonku roku 1830 odjel Sealsfield znovu do Evropy. Žil v Paříži i v Londýně jako korespondent newyorského listu The Morning Courier and Enquirer. V londýnském časopisu The Englishmans Magazine publikoval v roce 1831 pět příběhů, které později použil i ve svých románech. Do Ameriky se opět vrátil ve 30. letech. Naposledy v USA pobýval v průběhu let 1853-1858. Závěr života prožil na svém statku ve Švýcarsku.

  

Zemřel ve švýcarském Solothurnu 26. května 1864. Jeho identita vyšla najevo až na základě závěti, ve které svůj majetek odkazuje svým příbuzným v Popicích u Znojma.

  

 

Dílo

Ve Stuttgartu a v Londýně vydal knihu "Spojené státy americké, jaké jsou" (1827) a v zápětí fiktivní cestopis "Rakousko, jaké je" ("Austria as it is", 1828). V tomto díle ostře kritizuje habsburskou monarchii. V Čechách kniha nemohla vyjít až do roku 1919. V lednu 1829 vydal své nejúspěšnější dílo, román "Tokeah aneb Bílá růže". V Mexiku čerpal materiály pro knihu "Virey a aristokraté aneb Mexiko v roce 1812" (1834). Jeho knihy zaujaly čtenáře po celém světě.

  

K jeho obdivovatelům patřila např. česká spisovatelka Božena Němcová, americký básník H. W. Longfellow a italský režisér Sergio Leone.

  

                             

  

 

Zajímavosti

Nad údolím řeky Dyje je tzv. Sealsfieldův kámen, vyhlídka, kde mladý spisovatel údajně rád odpočíval.

 

           

 

Již v roce 1881 byla busta Ch. Sealsfielda umístěna jeho příznivci v Husových sadech. Po roce 1945 pak byl pomník přemístěn na nádvoří znojemského hradu. V současné době jsou ve Znojmě Sealsfieldovy busty dvě, ta druhá se vrátila do Husových sadů v 90. letech minulého století. foto.

 

   

V únoru 1993 byla ve Znojmě registrována Nadace Charlese Sealsfielda. Na podzim pak proběhlo mezinárodní odborné sympozium k životu a dílu Charlese Sealsfielda. Nadace už ukončila svou činnost.

   

V březnu 1993 proběhla v Jihomoravském muzeu výstava "Charles Sealsfield – spisovatel dvou kontinentů".

  

V květnu 2002 se město Znojmo stalo členem Mezinárodní společnosti Charlese Sealsfielda.

  

Znovín Znojmo na počest Ch. Sealsfielda začal vyrábět víno a sekt s jeho jménem.

 

 

 

V roce 2011 vzniklo občanské sdružení Popice Charlese Sealsfielda, o.s., které organizačně zajistilo rekonstrukci Rodného domu (červen 2012-květen 2013) a nyní objekt provozuje.

  

  

Odkazy

http://www.nppodyji.cz/rodak-z-podyji-predstavil-evropanum-romantiku-indianskych

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/798-schuzka-charles-sealsfield-anebo-karel-postl-popice--786531

http://newswire.uark.edu/article.aspx?id=17852

  

 

 

  INFORMAČNÍ CENTRUM PODPORUJE MĚSTO ZNOJMO.   RODNÝ DŮM PODPORUJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ.